Politiek Café Centrumplan groot succes!!

Maandagavond 11 juli was het terras van Ohlala de locatie voor het politiek Café over het centrumplan 'Levendig Leeuwen'. De locatie te midden van het centrum van Beneden-Leeuwen was bewust gekozen om over het centrumplan te praten en om de vrije inloop zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Dat er goed gehoor was gegeven aan de oproep aan de inwoners, aanwonende en winkeliers om de plannen te komen bekijken en meningen te komen geven bleek uit de goede opkomst. Naast inwoners waren op uitnodiging ook fractieleden van andere partijen en wethouder Frans van Gelder aanwezig.

Na ontvangst met koffie of thee kon rond 19.15uur iedereen welkom geheten worden door Jan Hoefnagel die uitleg gaf over de invulling en het doel van het politiek Café.

Te beginnen bij het huidige concept plan welke op drie tafels in A0 versie aanwezig was ter inzage. Vervolgens konden aan de hand van een 8-tal stellingen over verschillende onderwerpen, gedefinieerd door de fractie en leden van FD Partij Beneden-Leeuwen, de aanwezige hun mening geven.

Deze stellingen hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Wat we willen met gezelligheid in onze Zandstraat;
  2. Wat we willen met bestrating in onze Zandstraat;
  3. Wat we willen met verkeer in onze Zandstraat;
  4. Wat we willen met groen in onze Zandstraat;
  5. Wat we willen met de Sportlaan (het winkeldeel);
  6. Wat we willen met de Sportlaan (het woondeel);
  7. Wat we willen met de Molenlaan;
  8. Wat we willen met de Wielstraat.

Bij elke stelling was een toelichting aanwezig zodat de aanwezige een mening kon vormen over de stelling. Vervolgens werd de aanwezige gevraagd om middels een antwoord formulier aan te geven of hij of zij het EENS of ONEENS is met de stelling. Ook was er de mogelijkheid om op de achterzijde van het formulier toelichting te geven op de keuze of ruimte voor andere opmerkingen of nieuwe ideeën.

Zo’n 70 aanwezige hebben hier gebruik van gemaakt waar wij als partij zeer tevreden mee zijn. De reacties op de stellingen waren overwegend positief maar nog belangrijker is de geleverde input die is geven ter verdere verbetering waar wij als partij nu mee aan de slag kunnen.

De komende week heeft iedereen die niet aanwezig was tijdens het Politiek Café maar wel zijn mening wil geven nog de kans om dit te doen doormiddel van het antwoord formulier op deze pagina. Klik hiervoor op de groene button.

De toelichting op de stellingen kan worden geraadpleegd via dit artikel op onze website.

Uiterlijke inleverdatum is maandag 18 Juli. Op vrijdag 22 juli zullen wij vervolgens een notitie met daarin onze standpunten ter verbetering aanleveren aan het projectteam.Terug naar overzicht