Toelichting stellingen Politiek Café Centrumplan 'Levendig Leeuwen'

Via onderstaande groene button kan een toelichting op de stellingen van het poltiek Café over het Centrumplan 'Levendig Leeuwen' worden geraadpleegd.

Deze 8-tal stellingen over verschillende onderwerpen zijn gedefinieerd door de fractie en leden van FD Partij Beneden-Leeuwen. Deze stellingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Wat we willen met gezelligheid in onze Zandstraat;
  2. Wat we willen met bestrating in onze Zandstraat;
  3. Wat we willen met verkeer in onze Zandstraat;
  4. Wat we willen met groen in onze Zandstraat;
  5. Wat we willen met de Sportlaan (het winkeldeel);
  6. Wat we willen met de Sportlaan (het woondeel);
  7. Wat we willen met de Molenlaan;
  8. Wat we willen met de Wielstraat.

Via het antwoordformulier op deze pagina kun je aangeven of je het EENS of ONEENS bent met de stelling. Ook is er de mogelijkheid om op de achterzijde van het formulier toelichting te geven op de keuze of ruimte voor andere opmerkingen of nieuwe ideeën . De komende week heeft iedereen die niet aanwezig was tijdens het Politiek Café maar wel zijn mening wil geven nog de kans om dit te doen uiterlijke inleverdatum is maandag 18 Jul

Op vrijdag 22 juli zullen wij vervolgens een notitie met daarin onze standpunten ter verbetering aanleveren aan het projectteam.Terug naar overzicht