Hoe staan we ervoor in West Maas & Waal?

West Maas & Waal grenst direct aan een zeven gemeenten. Deze buurgemeenten zijn Druten, Wijchen, Oss, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en Neder-Betuwe.

Hoe presteren wij, vergeleken met onze directe buren en hoe zit dat in de grote steden? (De gebruikte cijfers zijn van januari 2017)

Hoeveel inwoners?

In de statistieken worden gemeenten op basis van hun inwonertal ingedeeld in klassen. De G4 zijn de vier gemeenten met ieder meer dan 250.000 inwoners. De G32 zijn de 40 gemeenten daaronder, vanaf grofweg 100.000 inwoners. Daarbij zitten onder meer Nijmegen en Oss.

Bijna alle buurgemeenten hebben meer inwoners dan WM&W. Dat wisten we natuurlijk van Oss, Tiel en Wijchen maar de andere zijn wellicht verrassend. Neerijnen is de kleinste buurgemeente, maar die gaat per 1 januari 2019 fuseren met Geldermalsen. Dat wordt dan een gemeente met zo’n 50.000 inwoners. WM&W en Druten kunnen dan samen strijden om de “Kleinste buur trofee”.

Wat verdienen we eigenlijk gemiddeld?

In onze directe omgeving is WMW een echte middenmoter. Vergeleken met de grote steden, hebben de inwoners van de gemeenten in onze omgeving, een gemiddeld gezinsinkomen dat ruim vijfduizend Euro, 18%, hoger ligt dan in de grote steden.

Wat zijn onze woningen gemiddeld waard?

Na jaren van crisis is de woningmarkt zich weer aan het herstellen. De geluiden over de torenhoge huizenprijzen in m.n. Amsterdam doen vermoeden dat de gemiddelde WOZ-waaarde van huizen in onze omgeving een stuk lager moet liggen dan daar. De harde cijfers geven echter een ander beeld:

We verdienen gemiddeld, maar zitten in de top drie qua woningwaarde. We zitten 16% boven het regionaal gemiddelde en bijna 30% boven dat van de grote steden.

Hoeveel ruimte hebben we?

Het totale grondoppervlak van een gemeente gedeeld door het aantal inwoners geeft de “bevolkingsdichtheid”. Voor Nederland als geheel is dat 411,3 inwoner per km2. Daarmee staat Nederland op plaats 29 van dichtst bevolkte landen van de wereld, en vierde in Europa na de drie stadstaten Monaco, Gibraltar en Vaticaanstad. Voor West Maas & Waal geldt 221,2 inwoner per km2. Die bevolkingsdichtheid ligt in de buurt van die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De oppervlakten van de acht gemeenten:

Bevolkingsdichtheid wordt meestal uitgedrukt in het aantal inwoners per vierkante kilometer. In de onderstaande tabel is dit uitgedrukt in het aantal vierkante meters per persoon. Opvallend is de ruimte in de grote steden en met name Rotterdam. Die blijkt hoger dan mensen intuïtief aannemen.

We hebben ruimte en rust krijgt nu gestalte. West Maas & Walers hebben gemiddeld bij een halve hectare tot hun beschikking. Een gezin met twee kinderen heeft gemiddeld bij ons dus 1,8 hectare grond. En dat is ruim twee keer zoveel als Druten en 17,5 keer zoveel als de gemiddelde Amsterdammer.

“In onze omgeving hebben we ruimte en rust.” Die uitspraak krijgt nu gestalte. West Maas & Walers, dus ook onze kinderen, hebben gemiddeld bijna een halve hectare tot hun beschikking. En dat is ruim twee keer zoveel als een Drutenaar en 17,5 keer zoveel als de gemiddelde Amsterdammer. Alleen de Neerijners hebben meer ruimte dan wij. Dat houdt echter op in 2019 als deze gemeente gaat fuseren met Geldermalsen. Na die fusie houden de “Geldermijners” nog “maar” 4.470 m2 gemiddeld per inwoner.

Resumerend kunnen we dus zeggen dat we onze zaakjes goed op orde hebben. We kunnen, gemiddeld genomen, tevreden zijn. De vraag wordt nu: Gaan we achteroverleunen of gaan we iets met deze goede positie doen, als ‘Start voor onze Toekomst’?

2017-11, Ronald OrlemansTerug naar overzicht