Rob Reuvers [Wethouder Sociaal Domein]

Persoonlijke achtergrond Geboren in 1985 en bijna heel mijn leven woonachtig in Beneden-Leeuwen. Getrouwd met Sandra, 2 kinderen. Rosanne en Milan. In mijn vrije tijd ga ik het liefst met mijn gezin op stap naar diverse plekken in binnen en buitenland.

Vanaf 2007 ben ik werkzaam bij Huisman Etech Experts (Voorheen Huisman Elektrotechniek). Als projectleider van de maritieme afdeling, werk ik samen met een enthousiaste groep collega’s aan de elektrotechnische installaties van onze maritieme projecten. Heesen Yachts uit Oss in het bijzonder. Daar werken we nauw samen met diverse onderaannemers om telkens weer de meest luxueuze en innovatieve jachten te realiseren. Vanaf april 2021 heb ik een adviserende en ondersteunende rol bij Huisman Etech Experts.

Vanaf 2011 tot 2021 ben ik bestuurslid van stichting ‘Dag van Leeuwen’ geweest. Ieder jaar mocht ik samen met een zeer betrokken bestuur de organisatie van Wiellawaai & Dag van Leeuwen voorbereiden. In het weekend van de eerste zondag van juli proberen we een feest voor jong en oud te creëren voor heel Beneden-Leeuwen en omstreken. De grote betrokkenheid van de vele vrijwilligers, verenigingen, gemeente en sponsoren zorgt ervoor dat het ieder jaar weer een fantastisch evenement is.

Daarnaast ben ik jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van diverse evenementen en activiteiten voor voetbalvereniging SV-Leones. Op dit moment ben ik leider van het zaterdagelftal Leones 9 en trainer van mijn zoon. Tevens ben ik in 2016 prins geweest van carnavalsvereniging De Braoiers. Als ambassadeur van deze carnavalsvereniging was het een hele grote eer om samen met Funkenmarieke Lieke en alle betrokkenen het carnavalsseizoen mee te mogen maken op deze bijzondere manier. We hebben enkele oude tradities weer in ere kunnen herstellen en samenwerkingen kunnen opzetten voor de toekomst. Mijn doel was ook om bruggen te bouwen met de diverse ondernemers, verenigingen en individuen. In Beneden-Leeuwen is het bijna onmogelijk om iets te realiseren, zonder samen te werken. Mijn leus was dan ook: “Samen is niet alleen, vier feest met iedereen!” Dat was niet alleen een loze kreet, want dat hebben we gelukkig ook waar kunnen maken. Met grote trots en dankbaarheid kan ik terugkijken op een geslaagd prinsenjaar.

Gemeentepolitiek Met de betrokkenheid bij de diverse organisaties van Beneden-Leeuwen heb ik al vanaf een zijlijn kunnen meemaken hoe de politiek in Maas & Waal te werk gaat. Dat is vooral zeer interessant en zelfs dankbaar wanneer je je realiseert dat je in positieve zin echt het verschil kan maken voor een gemeenschap. Als jongeling hoop ik dan ook iets te mogen betekenen voor de gemeente West Maas & Waal. Belangrijk is vooral dat we één gezamenlijk gedachtengoed uitdragen voor Beneden-Leeuwen en onze omliggende dorpen in West Maas & Waal. Ook hierin geldt dat we alleen te weinig voor elkaar krijgen en dat we met de diverse verenigingen, ondernemers en politieke partijen samen moeten werken voor een beter leefklimaat in deze prachtige gemeente.

Vanaf 1 april 2021 ben ik geïnstalleerd als nieuwe wethouder van onze gemeente. Ik mag met trots zeggen dat ik een echte Lauwse wethouder ben. Met gepaste waardering en respect voor mijn voorganger (Bert van Swam) ben ik portefeuillehouder van het Sociaal Domein. Iedere inwoner komt hier vroeg of laat mee in aanmerking. Dit wil je dan zo optimaal mogelijk geregeld hebben. Ik wil de huidige kwaliteit proberen te waarborgen en waar mogelijk verbeteren. Ik probeer als wethouder de belangen van onze lokale gemeenschap maximaal te dienen met duidelijkheid, begrip voor elkaar en solidariteit

Terug naar overzicht