Jan Hoefnagel [Fractievolger]

Persoonlijke achtergrond Hallo! Graag stel ik me aan u voor: ik ben Jan Hoefnagel, 35 jaar oud, opgegroeid en wonende in Beneden-Leeuwen. Ik werk als verpleegkundige in de acute en eerstelijnszorg als physician assistant i.o. Naast dit werk ben ik voorzitter van de beroepsvereniging voor ambulancezorgprofessionals (V&VN) en in m’n vrije tijd mag ik president zijn van carnavalsvereniging de Braoiers. Kortom: een mooie en afwisselende agenda en wellicht dat u me ooit op het podium hebt gezien.

Gemeentepolititek Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek, zowel landelijk als lokaal. Voor de FD Partij Beneden-Leeuwen mag ik me per 1 april 2021 inzetten als fractievolger. Een dankbare functie om de fractie te ondersteunen en om mezelf in te zetten voor de belangen van u: de inwoner van onze gemeente. In de gemeentepolitiek wordt gesproken en beslist over zaken die u dagelijks raken. Denk maar eens aan hoe onze verenigingen en dorpshuizen ondersteunt worden om de leefbaarheid te vergroten, of hoe de dorpen er geordend bij liggen. Of, hoe u thuis zorg en hulp kunt krijgen en daardoor veilig kunt wonen. De gemeenteraad maakt keuzes en hoopt daarmee u goed te vertegenwoordigen. Want, de gemeenteraad is er voor u!

FD Partij Beneden-Leeuwen beschreef in het verkiezingsprogramma van 2018 dat zij toekomstgericht is. Een belangrijk thema hierin is voor mij de vergrijzing. In 2020 was 21% van onze inwoners 65+ en in 2040 is de verwachting dat dit getal is gestegen naar ruim 32%. Als we zien hoe snel twintig jaar voorbij gaat, en welke politieke keuzes van twintig jaar geleden nu pas effect hebben, moeten we ons nu op deze verandering voorbereiden. Het is mooi om te zien hoe het leven van ouderen steeds beter geregeld wordt, maar er liggen nog veel kansen waarin we de zorg, huisvestiging en veiligheid goed moeten borgen. Met mijn opgedane ervaringen in de zorg hoop ik me voor dit thema ook echt in te zetten.

Al met al, genoeg voer voor discussie en dialoog. Graag ga ik die ook met u aan. Immers, als we niet weten wat er leeft, kunnen we uw belangen ook niet vertegenwoordigen. En, dat is nou precies wat ik wil doen: er zijn voor u!

Terug naar overzicht