HISTORIE

"FD Partij Beneden-Leeuwen" is de huidige naam voor de politieke partij die in 1997 is opgericht door Johan van den Hurk († 13 febr 2020). Een man die vanaf 1987 in de dorpspolitiek actief is, tot dan toe binnen "FD Beneden-Leeuwen". Een verschil van inzicht binnen die partij leidde tot oprichting van "Partij Beneden-Leeuwen". Een afsplitsing van "FD Beneden-Leeuwen" dus. Tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben beide partijen naast elkaar bestaan. En dat leidde natuurlijk tot onduidelijkheid bij de Leeuwense bevolking. Terecht vroeg die zich af: Wat is eigenlijk het verschil? Waarom nou weer twee partijen?

In 2014 zijn de twee partijen weer samengekomen en als één partij verder gegaan. FD Partij Beneden-Leeuwen is weer net als voor 1994 de enige dorpspartij van Beneden-Leeuwen. Nu alleen heeft de partij een nog langere naam.


EEN BREDE DORPSPARTIJ

Wij zijn een enthousiaste groep van mensen die het beste met Beneden-Leeuwen voor heeft. We vormen een mooie afspiegeling van de inwoners in ons dorp. Onze leden komen uit alle leeftijdscategorieën, wonen verspreid door het dorp, zijn betrokken in verschillende werkkringen, vrijetijdsactiviteiten en hebben allerlei verschillende achtergronden. Landelijk stemmen we ook heel divers.

Als geen ander kennen wij de (brede) belangen van ons dorp. En natuurlijk, iedere inwoner van Beneden-Leeuwen zit wel in een kring, waarin ook een of meer leden van onze partij zitten Die kun je daardoor makkelijk aanspreken of vragen over zaken uit de gemeentepolitiek. Zo houden wij de lijntjes met het hele dorp lekker kort!