Motie Vreemd: “Kader voor vernieuwing centrum Beneden-Leeuwen”

Op 8 juni diende onze partij, met steun van de andere FD’s en de VVD deze motie in. Een motie vreemd is een motie die gaat over een onderwerp dat nog niet op de raadsagenda stond. De motie is bedoeld om grenzen aan te geven aan het project Levendig Leeuwen, zoals dat onder leiding van wethouder van Gelder wordt uitgevoerd.

Grenzen waren na onze mening nodig omdat het project zich ontwikkelde in een richting die wij als partij, namens een groot deel van de inwoners, ongewenst vonden. Eerder pogingen van de raad, in juni 2022 en van PBL d.m.v. een enquête onder 250 inwoners konden het project niet op een gewenst spoor brengen. De projectgroep luisterde onvoldoende naar de geluiden van de winkeliers en de plaatselijke bevolking. Dan heb je als raadleden een middel, zoals deze motie, om de wethouder op een gewenst spoor te krijgen. Gebeurd dat niet, dan is er het risico dat het voorstel voor het nieuwe centrumplan uiteindelijk niet door de raad zal worden goedgekeurd. En dat zou zonde zijn van tijd en geld.

Het gestelde kader is inhoudelijk eigenlijk heel simpel:

  1. Houd de straten qua indeling zoals ze zijn, maar zorg voor een net, nieuw wegdek en dito trottoirs.

  2. Maak de Zandstraat veiliger voor fietsers en wandelaars door de automobilisten er steeds te attenderen dat zij niet de enige op de weg zijn.

  3. Houd de Sportlaan open voor autoverkeer.

  4. Maak een strook van de Zandstraat, tot verblijfsgebied. Een strook die net iets gezelliger wordt voor mensen om te zitten op horecaterrassen (desnoods te koste van parkeerplaatsen), waar wat meer groen en bomen zijn, waar ook een mooi waterornament is en waar wat meer bankjes staan.

  5. Laat de bomen op de plaatsen waar ze nu al staan. Die plaatsen blijken de beste keuzes om vooral het “parkeren voor de deur” in stand te houden.

  6. Zorg voor meer regenwater-bergend vermogen door wat verharding te verruilen voor groen.

Op de twee de raadsleden van Sociaal Maas en Waal na, stemde de volledige raad met de motie in. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat de wethouder de projectgroep zo gaat aansturen dat we een vernieuwd centrum in Beneden-Leeuwen krijgen, wat we ook echt willen.

U kunt de inhoud van de motie raadplegen via onderstaande linkTerug naar overzicht