Uitslag enquête Centrumplan

Maandag 11 juli hebben wij met de FD Partij Beneden-Leeuwen in het kader van burgerparticipatie een politiek café georganiseerd over het nieuwe centrumplan ‘Levendig Leeuwen’.

Tijdens het politiek café en in de twee weken daaropvolgend hadden alle geïnteresseerde de mogelijkheid om in de vorm van een enquête en met behulp van onze uitgangspunten zijn of haar mening te geven. Hier hebben ruim 202 mensen via een schriftelijke reactie gebruik van gemaakt. De reacties waren afkomstig van de volgende groep betrokkenen:

  • 36 Winkeliers
  • 65 Aanwonenden
  • 86 Inwoners van Beneden-Leeuwen
  • 6 Inwoners van West Maas en Waal
  • 9 Van buiten de gemeente

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55,1 jaar. De jongste is 18, de oudste is 84.

Enquêtes

Daarnaast hebben 45 winkeliers middels een petitie een reactie gegeven op de eerste vijf stellingen met betrekking op het winkelgebied. De uitkomsten van zowel de enquête als de petitie gaf overweldigend veel steun voor de uitgangspunten. De hoogste score van de enquête was 98.5 % EENS met de stelling en de laagste was 71.8% EENS met de stelling.

Tabel

Na mening van FD Partij Beneden-Leeuwen moet het plan van de projectgroep ‘Levendig Leeuwen’ daarom op deze acht uitgangspunten aangepast worden. Een gedetailleerde toelichting op de stellingen is samen met alle enquêteresultaten gedeeld met de wethouder. Wethouder van Gelder heeft deze op 25 juli in ontvangst genomen en deze vervolgens gedeeld met de projectgroep.

Zij kunnen hier nu mee aan de slag en als partij zijn wij nu in afwachting van het uiteindelijke voorlopige ontwerp dat te zijner tijd weer met de inwoners zal worden gedeeld.

De uitslag van de enquête kun je raadplegen middels de onderstaande groene button: "Uitslag enquête centrumplan".

Wil je meer informatie over het democratisch besluitvormingsproces binnen onze gemeente dan is het interessant om via deze link een blog hierover te lezen

Daarnaast kun je middels deze link een filmpje zien op onze Facebook pagina waarin Jan Hoefnagel en Ronald Orlemans toelichting geven op de totstandkoming van het centrumplan, het politiek café en de uitslag van de gehouden enquête.Terug naar overzicht