Politiek Café: Centrumplan ‘Levendig Leeuwen’

Op 22 juni jongstleden heeft de gemeenteraad een informatieavond gehad over het concept ontwerp van het nieuwe centrumplan ‘Levendig Leeuwen’. Het nieuwe centrumplan betreft de herinrichting van de Zandstraat (tussen Zijveld en Beatrixstraat), het Dorpsplein, de Sportlaan, de Wielstraat (tussen Sportlaan en Molenlaan) en de Molenlaan.

Met een nieuw centrum zullen we het tot ongeveer 2050 moeten doen. Laten we daarom samen kijken of we daar ook de beste mogelijke invulling aan kunnen geven. Daarom hebben wij afgelopen maandag tijdens onze algemene leden vergadering het plan bekeken en besproken met onze leden. Inmiddels hebben we een aantal uitgangspunten bepaald waarvan wij denken dat ze bijdragen om het tot een succes te maken.

Maar wij vertegenwoordigen als partij natuurlijk de inwoners en daarom vinden wij het belangrijk om de mening en bijdrage van u mee te nemen alvorens wij de uitgangspunten overleveren aan het projectteam. Daarom zijn alle aanwonende, winkeliers en andere belangstellende inwoners van Beneden-Leeuwen en de gemeente van harte uitgenodigd voor een Politiek Café over het centrumplan ‘Levendig Leeuwen’.

Het Politiek Café vindt plaats op maandag 11 juli in IJssalon & Lunchcafé Ohlala. Er is een vrije inloop van 19:00 uur tot 21:00 uur. De fractie en leden van de partij zijn aanwezig om over het centrumplan te praten en aan de hand van een aantal stellingen uw mening te horen.

Onze doelstelling is om tot een definitief centrumplan te komen waarbij iedere inwoner kan zeggen dat het “lekker leven in lauwe” is.

Het concept centrumplan is via onderstaande link te bekijken op de website van onze gemeente.

Centrumplan 'Levendig Leeuwen'

Terug naar overzicht