FD West Maas en Waal gaat de coalitie vormen met het CDA

Na de voor de Federatie Dorpslijsten succesvolle gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft zij gezien het resultaat het voortouw genomen in de coalitievorming. Na positieve verkennende gesprekken met alle partijen is de keuze gemaakt om de mogelijkheid voor een coalitie met het CDA verder te verkennen. Deze keuze voor het CDA was ingegeven door het feit dat deze partij een mooie winst heeft geboekt en qua ideeën het beste aansluit bij het gedachtegoed van de FD. Thans kunnen we mededelen dat er na diverse constructieve en open gesprekken er een principeakkoord is bereikt. We vertrouwen er dan ook op dat binnen enkele weken de handtekening geplaatst kan worden onder het gezamenlijke coalitieakkoord. Vanuit het CDA zal Frans van Gelder toetreden in het college van B&W. Namens de FD zullen Ans Mol en Rob Reuvers beginnen aan hun tweede termijn. De verdeling van de portefeuilles zal de komende tijd nader worden uitgewerkt en ingevuld. Als FD hebben we er het volste vertrouwen in dat we met het CDA een partner hebben gevonden waarmee we gezamenlijk sturing kunnen geven aan de gemeente op een wijze die de kiezer en burger van onze mooie gemeente verdient.

Terug naar overzicht