Onze speerpunten voor Beneden-Leeuwen 2022-2026

Dit weekend ontvangen alle inwoners van de gemeente de flyer van de FD West Maas en Waal in de brievenbus. Voor de bewoners van Beneden-Leeuwen hebben wij een extra flyer toegevoegd met onze belangrijkste speerpunten voor ons dorp voor de komende raadsperiode 2022-2026. Ook blikken onze eerste vijf kandidaten terug op de afgelopen vier jaar. Wat is er gerealiseerd voor ons dorp en welke plannen zijn er nog in ontwikkeling.

Onze speerpunten voor 2022 - 2026

  • Een eigen plek voor onze jeugd. Waar ze hun energie kwijt kunnen. Waar ze veilig samen kunnen komen. Het moet een plek zijn waar ze onderling kunnen verbinden en die ze ook mee mogen kiezen en inrichten maar waar ze de buurt niet tot overlast zullen
  • Zorgen voor activiteit. We willen steun en hulp bieden aan leuke, goede, leerzame bezigheden voor jong en oud. Verenigingen, instellingen, bedrijven en evenementen kunnen rekenen op steun wanneer ze iets doen voor een beter, mooier of leuker Lauwe. Dat kan voor grote en voor kleinschalige activiteiten voor zowel ontspanning als inspanning en voor eenmalige of terugkerende.
  • Mooier en gevarieerder groen. We willen meer variatie in bloemen en planten want dat is mooier en beter. Groenonderhoud op natuurkwaliteit en minder op kosten. Dat geldt voor al onze perken en parkjes maar zeker voor De Wiel. Daar willen we snoeien, nieuwe bomen en struiken aanplanten en paden verbeteren.
  • Deelauto’s op strategische locaties. Gemakkelijk en dichtbij kunnen beschikken over (elektrische) deelauto’s, is een goed en goedkoop alternatief voor de eigen, weinig gebruikte (tweede) auto. Het is vaak goedkoper, leidt tot minder geparkeerde auto’s én het is goed voor ons milieu.
  • Het Leeuwse veld veilig verbinden met de dorpskern. Toevoegen van enkele veilige oversteekplaatsen voor met name fietsers en voetgangers. Een voetpad langs de Van Heemstraweg waar voetgangers gescheiden van fietsers kunnen wandelen, maakt deze meer tot een dorpsstraat.
  • Buurtgesprekken over onze toekomst. Koken en stoken gaat veranderen en dat kan heel ingrijpend zijn. Met buurten willen we in gesprek over kansen en over obstakels, zonder dat iets moet. Samen op zoek naar gewenste en haalbare woonsituaties.
  • Beneden Leeuwen is het centrale dorp van de gemeente. Er komen hier veel mensen vanwege de scholen, de winkels, de horeca, de verenigingen, bibliotheek, museum etc. We zijn trots op ons dorp en willen dat ook in mooiere dorpsentrees laten zien.

Raadpleeg onderstaande link voor de flyer met de speerpunten en de terugblik op de afgelopen vier jaar door onze top 5 Rob, Ronald, Cees, Anita en Jan.Terug naar overzicht