FD Partij Beneden Leeuwen presenteert de top 5

De vijf Leeuwenaren hebben er zin in. Als team hebben ze inmiddels duidelijk dat ze voor vier zetels gaan in de gemeenteraad en een wethouderspost willen bekleden. Rob Reuvers – wethouder sociaal domein - zal als lijsttrekker de partij gaan leiden en ziet een mooi gezelschap dat een ware afspiegeling is van de bewoners van Beneden-Leeuwen. De ruime ervaring van Ronald Orlemans, Anita Bull en Cees van Dreumel zijn daarbij zeker van harte welkom om op alle dossiers input te leveren en op te komen voor de inwoners. Van bestuur en samenleving tot aan ruimte en openbare ordering: ze bijten zich erin vast. Nieuwkomer in de ‘top vijf’ is Jan Hoefnagel. Momenteel is hij actief als fractievolger, maar hoopt op een zetel in de gemeenteraad. Zijn dagelijks werk in de zorg en het onderwijs vormt een basis om goede politiek op te voeren op die thema’s.

De afgelopen jaren heeft de partij veel voor elkaar gekregen. De ambulancepost van Beneden Leeuwen vormt een vaste plek voor de medische veiligheid en De Peel en het voetbalveld zijn opgeknapt. Sterker nog, Leones heeft een volledig nieuw clubhuis waar de partij zich hard voor gemaakt heeft. Komende jaren wil de partij zich hard maken voor een aantal speerpunten. Zo moet er een veiligere verbinding komen tussen Leeuwse veld en de dorpskern en moet er een echte plek komen waar de jeugd zijn vrije tijd kan door brengen. Daarnaast streven we naar meer biodiversiteit op de groene plekken van ons dorp en moet er meer aandacht komen voor het isoleren van woningen en buurtwarmtepompen. Tot slot wil de partij streven naar behoud van het dorpskarakter en moeten initiatieven naar leefbaarheid gestimuleerd worden.

De inwoners van Beneden Leeuwen mogen weten dat de partij er voor hen is om het wonen zo goed mogelijk te maken. Met uw stem wordt continu gewerkt aan “Lekker leven in Lauwe”.

Meer weten over de belangrijkste speerpunten van FD Partij Beneden-Leeuwen voor de komende bestuursjaren? Bekijk op de actualiteiten pagina de video waarin onze kandidaten een toelichting geven op de speerpunten.

Terug naar overzicht