Het verkiezingsprogramma 2022-2026 van FD West Maas en Waal: "Lekker Leven in onze dorpen".

FD West Maas en Waal is van start gegaan met de verkiezingscampagne richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Als aftrap van de campagne heeft de voorzitter van de FD West Maas en Waal, Piet van Zwolgen het verkiezingsprogramma overhandigt in de verschillende dorpen. Iedere FD-partij heeft zelf een keuze gemaakt aan wie zij het verkiezingsprogramma hebben overhandigt in hun dorp. In alle gevallen betrof het een inwoner binnen het dorp die zich inzet voor “Lekker Leven”.
Het verkiezingsprogramma van FD West Maas en Waal omvat vijf verschillende thema’s waarin het hart van het programma wordt gevormd door ‘Lekker Leven’. De overige thema’s zijn Samen, Bezig, Zorgzaam en Toekomstgericht. In vier zinnen samengevat is het programma als volgt: Als FD willen we dat onze inwoners onbezorgd Lekker leven! Dat willen we Samen met elkaar. We willen Bezig kunnen zijn met dingen die we belangrijk, leuk of ontspannend vinden. We zijn Zorgzaam voor elkaar en we zijn Toekomstgericht zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier lekker kunnen blijven leven.

Namens FD Partij Beneden-Leeuwen is het verkiezingsprogramma overhandigd aan de voorzitter van het dorpsplatform Rob Fogteloo. Via onderstaande link kan het verkieizingsprogramma van 2022-2026 geraadpleegd worden. Heeft u vragen over het programma en onze standpunten neem dan gerust contact op met onze leden of via info@fdpbl.nl.Terug naar overzicht