Het Kan. Klimaatverandering is mogelijk

Klimaatverandering is een van de, waarschijnlijk wel dé grootste uitdaging waar wij als mensen mee te maken hebben. Wij zitten in het tijdperk waarin we de gevolgen van de klimaatverandering nog kunnen verzachten. Dat er sprake is van klimaatverandering, is onbetwist. Dat de huidige klimaatverandering het gevolg is van menselijk handelen wordt nog maar door een enkeling betwist.

Klimaatverandering is altijd onderdeel geweest van de Aarde. Er zijn ijstijden geweest en perioden daartussen (interglacialen). Dus opwarmen en afkoelen hoort bij het natuurlijke proces van de Aarde. De gemiddelde temperaturen over perioden van 30 jaar, noemen we het klimaat. De klimaatwetenschappers ervaren en stellen vast dat het klimaat, sinds de industriële revolutie, aan het veranderen is. Er is wereldwijd sprake van een warmer wordend klimaat ("global warming"). En dat terwijl het klimaat nu, volgens het normale natuurlijke proces zou moeten afkoelen. De warmte-uitstraling van de Zon is nu lager dan enkele decennia geleden.

De vraag die nu opkomt: Is dat erg? Een paar graadjes erbij is zelfs welkom. Lekker comfortabel. We krijgen in Nederland het klimaat van Bordeaux en eigenlijk klinkt dat wel aantrekkelijk, toch?

Maar naast het beetje comfort in Nederland heeft de klimaatverandering ook enorme grote gevolgen op de lange termijn. De lijst met gevolgen is enorm, in aantal en in gevolgen. Bijvoorbeeld: de zeespiegelstijging (dat kan naar 2-3 meter in honderd jaar tijd. Onze Deltawerken zijn gemaakt op 0,5 meter!), de Rijn/de Waal wordt een regenrivier. Over 20 jaar zijn alle gletsjers in de Alpen gesmolten en daarmee droogt de traditionele bron van de Rijn dus op. De oceanen verzuren waardoor koraalriffen verdwijnen. Dit, zijn nu de voedselbronnen voor 35% van het onderwaterleven. We krijgen te maken met ziektes, die worden overgebracht door insecten die we hier nooit eerder hebben gehad, We krijgen heftiger weer, meer stortregens, heviger stormen en onweer maar ook meer hitte en droogte. In het verleden zijn er complete culturen, zoals die van de Inca's en de Egyptenaren, door lange droogteperioden uitgestorven. De lijst van gevolgen is nog veel langer, en maaktj je ook wat moedeloos.

We kunnen er nog iets aan doen. Klimaatverandering is weliswaar zeker, maar we kunnen onze invloed daarop afremmen en ook stilzetten. Daarvoor moet een hoop gebeuren en het gaat een hoop geld kosten. Maar ook niks doen gaat ons veel geld kosten. En dingen anders doen levert vaak ook leuke ervaringen en mooie nieuwe inzichten op. Kortom veranderen van koers kan ons ook veel opleveren, en de techniek die we hebben en binnenkort ook gaan krijgen, kan ons daarbij zeer gaan helpen.

We hoeven niet weg te kijken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de klimaatverandering beheersbaar te maken.

Iedereen kan eraan bijdragen en iedereen kan meeprofiteren van de mooie kanten die deze verandering met zich mee zal brengen.


Terug naar overzicht