Energieopwekking in West Maas en Waal

Of we zonodig duurzame energie moeten opwekken?, Wanneer moeten we er dan aan moeten beginnen? Kunnen we het wel betalen? Is het eigenlijk wel mogelijk? Is het eigenlijk wel nodig? Wat hebben we er zelf eigenlijk aan? De nieuwe technologie gaat toch zeker wel voor oplossingen zorgen? Waarom moeten WIJ en waarom moet het HIER? Heeft het nog wel zin om iets te doen?

Duurzame energie: Het is een razend ingewikkeld onderwerp. Al gauw krijgen emoties de overhand. Vaak ook leidend dit tot ingraven op standpunten in plaats van vinden van toenadering. Een impasse dus en het is de vraag of we ons dat kunnen veroorloven. Sommigen zeggen dat het al te laat is, anderen zeggen dat het onnodig is om iets te doen. De overgrote meerderheid lijkt zich tussen deze twee uitersten te bevinden. Langzamerhand lijkt het er op dat er hoe dan ook iets zal gaan veranderen. De rechtbank in Den Haag en het Gerechtshof hebben op 24 juni 2015 resp. 9 oktober 2018 geoordeeld dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen (zeg maar CO2) op korte termijn terug te dringen (Het Urgenda arrest).

Ook het Klimaatakkoord, hoewel het gaat met vallen en opstaan, het komt eraan! Er is ook een Gelders Energie Akkoord, waaraan we ons als gemeente hebben gecommiteerd. Tenslotte komt er dit jaar een Regionaal Energieakkoord. We zullen er, als gemeente, een keer binnenkort, aan moeten geloven. Als we het niet zelf oppakken, dan zullen hogere overheden er ons toe dwingen. Hoe dat zal uitpakken en wanneer dat zal zijn, dat weten we niet.

BEELDVORMING "Elk voordeel heb z'n nadeel." zei Johan Cruijff. Hij heeft gelijk want als je de voordelen van iets krijgt, dan komen er vaak ook nadelen mee en omgekeerd. Als we iets belangrijks als onze toekomst, de wereld die we aan onze kinderen door willen geven ook zelf willen maken, dan willen we daarin de beste keuze maken. We gaan voor zoveel mogelijk onderwerpen van "duurzame energie opwekken" de voor- en nadelen op een rijtje kunt zetten. Iedereen mag onderwerpen en/of voor- en nadelen aandragen.Vervolgens maken we drie verhalen waarin alle voor- en nadelen per verhaal worden beschreven. Drie mogelijke toekomsten voor West Maas en Waal. Drie toekomsten die we samen kunnen maken.

OORDEELVORMING Er is bestaat nu, geen "goed" of "fout". We hebben samen drie mogelijke toekomsten geschetst. Vervolgens komen de vragen: "Welke toekomst vinden we als gemeenschap het meest aantrekkelijk?", "Welke is voor onze gemeenschap het haalbaarst, in tijd en geld?". In de fase Oordeelsvorming gaan we de drie toekomstverhalen omzetten in drie plannen. Drie plannen waarvan we de voor- en nadelen kennen en die we samen hebben gerangschikt op aantrekkelijkheid en haalbaarheid. Kortom drie plannen waarover we kunnen oordelen.

BESLUITVORMING Dit is de slotfase van het proces. We besluiten wat we, wanneer gaan doen om onze meest gewenste toekomst te gaan maken en in welk tempo we daarvan de voor- en nadelen zullen ondervinden. In de bovenstaande figuur zijn drie voorlopige titels van onze toekomstverhalen genoemd:

  1. We wachten af
  2. We gaan stap voor stap
  3. We pakken NU aan In deze laatste fase kiezen we voor een van de drie. We maken de toekomst die we zelf willen. En ja, er zullen zeker mensen, bedrijven of instellingen zijn die liever een ander verhaal hadden gekozen. Maar dat de meerderheid kiest, dat is wat we democratie noemen. En dat is toch wat we willen!?

We staan nu nog aan het begin. Dat geeft ons nog veel ruimte voor idee├źn. Daarvan maken we graag gebruik. Doe mee.

FD Partij Beneden-Leeuwen Ronald Orlemans


Terug naar overzicht