Energieopwekking in West Maas en Waal

Moeten WIJ zonodig duurzame energie opwekken?, Wanneer moeten we daarmee beginnen? Kunnen we het wel betalen? Is het hier eigenlijk wel mogelijk? Wat hebben we er zelf eigenlijk aan? De nieuwe technologie gaat toch zeker wel voor oplossingen zorgen?

Duurzame energie: Het is een razend ingewikkeld onderwerp. In discussies krijgen de emoties al gauw de overhand. Veel discussies leiden ook tot ingraven op standpunten in plaats van vinden van toenadering. Kunnen we ons dat wel veroorloven? Zullen we maar hopen dat het overwaait? Sommigen zeggen dat het al te laat is. De overgrote meerderheid van de mensen lijkt zich tussen deze twee uitersten te bevinden. De grote zwijgende meerderheid. Misschien wel omdat men het zo'n ongelooflijk ingewikkeld probleem vindt?

Historie van gezamenlijke afspraken; Het komt steeds dichterbij ons Het besef dat we het klimaat op de Aarde wereldwijd beïnvloeden is al meer dan 40 jaar oud. Toen al kwamen meteorologen wereldwijd tot de conclusie dat het klimaat aan het opwarmen was. Volgens de natuurlijke zonnecyclus, periodes van ongeveer 100.000 jaar waarin de wereldwijde temperatuur stijgt ("Interglacialen") respektievelijk weer daalt ("Glacialen"/IJstijden), zouden we een temperatuurdaling moeten verwachten, maar de temperatuur stijgt!

De bezorgdheid van de meteorologen leidde tot het oprichten van het IPCC in 1988 (United Nations, Intergovernamental Panel on Climate Change).

In 1992 werd tijdens "De Top van Rio" het eerste wereldwijde VN-klimaatverdag getekend. Dit zgn. raamverdrag trad in 1994 in werking. Het IPCC is sindsdien de drijvende kracht achter de wereldwijde klimaatconferenties. In 1997 is het VN-klimaatverdrag concreet ingevuld met, voor industrielanden, bindende reductiedoelstellingen voor zes broeikasgassen. Dit wordt het **Kyoto protocol **genoemd. In bijna 20 jaar na Kyoto zijn er vele, langdurige politieke discussies tussen wereldspelers geweest. In 2015 mondden die uit in een ambitieus, bindend en billijk mondiaal klimaatakkoord, dat de basis legt voor het internationale en nationale klimaatbeleid voor de komende decennia. Dit wordt het Akkoord van Parijs genoemd.

Overigens waren er ook andere organisaties/partijen bezig met het vraagstuk van klimaatverandering. Zo bracht Shell in 1991 een rapport "The Greenhouse Effect" en een bedrijfsfilm uit onder de naam "Climate of Concern". Het is angstaanjagend om te zien hoe goed Shell destijds al voorspelde waar we nu zijn en naartoe gaan... (Zie de knop hieronder en ook de volledige film, onder Feiten en Meningen: "Climate of concern (Shell wist het al in 1991)"!).

WORK IN PROGRESS


en opstaan, het komt eraan! Er is ook een Gelders Energie Akkoord, waaraan we ons als gemeente hebben gecommiteerd. Het Klimaatakkoord Tenslotte is een Regionaal Energieakkoord. We zullen er, als gemeente, een keer binnenkort, aan moeten geloven. Als we het niet zelf oppakken, dan zullen hogere overheden er ons toe dwingen. Hoe dat zal uitpakken en wanneer dat zal zijn, dat weten we niet.

Langzamerhand lijkt het er op dat er hoe dan ook iets zal gaan veranderen. De rechtbank in Den Haag en het Gerechtshof hebben op 24 juni 2015 resp. 9 oktober 2018 geoordeeld dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen (zeg maar CO2) op korte termijn terug te dringen (Het Urgenda arrest). Op 20 december 2019 werd de uitspraak van het gerchtshof door de Hoge raad bevestigd. De Nederlandse staat moet ervoor zorgen (zorgplicht!) dat in 2020 de uitstoot van broeikasgas minstens 25% lager zal zijn dan die was in 1990.

BEELDVORMING "Elk voordeel heb z'n nadeel." zei Johan Cruijff. Hij heeft gelijk want als je de voordelen van iets krijgt, dan komen er vaak ook nadelen mee en omgekeerd. Als we iets belangrijks als onze toekomst, de wereld die we aan onze kinderen door willen geven ook zelf willen maken, dan willen we daarin de beste keuze maken. We gaan voor zoveel mogelijk onderwerpen van "duurzame energie opwekken" de voor- en nadelen op een rijtje kunt zetten. Iedereen mag onderwerpen en/of voor- en nadelen aandragen.Vervolgens maken we drie verhalen waarin alle voor- en nadelen per verhaal worden beschreven. Drie mogelijke toekomsten voor West Maas en Waal. Drie toekomsten die we samen kunnen maken.

OORDEELVORMING Er is bestaat nu, geen "goed" of "fout". We hebben samen drie mogelijke toekomsten geschetst. Vervolgens komen de vragen: "Welke toekomst vinden we als gemeenschap het meest aantrekkelijk?", "Welke is voor onze gemeenschap het haalbaarst, in tijd en geld?". In de fase Oordeelsvorming gaan we de drie toekomstverhalen omzetten in drie plannen. Drie plannen waarvan we de voor- en nadelen kennen en die we samen hebben gerangschikt op aantrekkelijkheid en haalbaarheid. Kortom drie plannen waarover we kunnen oordelen.

BESLUITVORMING Dit is de slotfase van het proces. We besluiten wat we, wanneer gaan doen om onze meest gewenste toekomst te gaan maken en in welk tempo we daarvan de voor- en nadelen zullen ondervinden. In de bovenstaande figuur zijn drie voorlopige titels van onze toekomstverhalen genoemd:

  1. We wachten af
  2. We gaan stap voor stap
  3. We pakken NU aan In deze laatste fase kiezen we voor een van de drie. We maken de toekomst die we zelf willen. En ja, er zullen zeker mensen, bedrijven of instellingen zijn die liever een ander verhaal hadden gekozen. Maar dat de meerderheid kiest, dat is wat we democratie noemen. En dat is toch wat we willen!?

We staan nu nog aan het begin. Dat geeft ons nog veel ruimte voor ideeën. Daarvan maken we graag gebruik. Doe mee.

FD Partij Beneden-Leeuwen Ronald Orlemans


Terug naar overzicht