2018 Zeven speerpunten voor de komende vier jaar

Tijdens de verkiezingen beloven politieke partijen "de hemel". Wat ervan terecht komt is altijd maar de vraag. Je krijgt het immers (bijna) nooit alleen voor het zeggen. FD Partij Beneden-Leeuwen meent het serieus en denkt de komende vier jaar, onze 7 speerpunten te gaan realiseren. Deze speerpunten zijn uitdagend, maar realistisch. Daarom zijn we pas tevreden als ze de komende vier jaren (2018-2021) allemaal zijn of worden uitgevoerd.

  1. We zorgen dat onze jeugd hier een toekomst heeft. Door passende woonruimte, goede scholen, groene omgeving, voldoende werkgelegenheid en goede voorzieningen voor sporten, evenementen & ontspanning gaan we ervoor zorgen dat onze jeugd hier ook graag wil blijven.
  2. We zorgen dat onze senioren worden geholpen bij hun specifieke woon- en recreatiewensen. Daarbij beseffen we dat onze senioren niet allemaal hetzelfde zijn en willen!
  3. We zorgen voor meer leefbaarheid door het verbeteren van onze knooppunten van samenkomst. De Seniorenvereniging 50+ bezorgen we een permanente en betaalbare ruimte, we helpen mee aan het nieuwe Leones-gebouw, de Peel maken we tot een waardige toegangspoort tot onze buitensport-accommodaties en we gaan het Centrumplan (met evenemententerrein) naar uitvoering brengen.
  4. We zorgen dat de ambulancepost in Beneden-Leeuwen blijft. Snelle hulp redt mensenlevens, een centrale ambulancepost is noodzakelijk.
  5. De uitvoering van de zorgwetten (WMO & Jeugdwet) is door de gemeente uitbesteed aan een professionele organisatie. Wij gaan de klanttevredenheid meten en, waar nodig, een beter passende zorg organiseren.
  6. We gaan stappen zetten naar onze toekomst. We gaan meer halen uit onze centrale ligging, onze goede wegen, de twee grote rivieren, zoveel groene ruimte etc. Daarbij betrekken we onze inwoners en ondernemers. Immers, niemand van ons is zo slim als wij allen tezamen!
  7. 35% van de inwoners van West Maas & Waal woont in Beneden-Leeuwen. Dan moeten zij ook 35% van de gemeentepolitiek bepalen. Dat kan alleen door te stemmen op FD Partij Beneden-Leeuwen.

Meer achtergronden? Download de PDF, via de button hieronder.Terug naar overzicht