Waarom stemmen voor de gemeenteraad belangrijk is!

De gemeente van West Maas & Waal geeft per jaar een kleine 40 miljoen euro uit aan zorg, openbare voorzieningen, sport- & cultuur, wegen, schoolgebouwen, gemeentereiniging, riolering etc. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Hier wordt bepaald wat de gemeentelijke organisatie (het college van Burgemeester & Wethouders en de ambtenaren), wel en niet moeten doen.

Als burger heb je het voorrecht om te bepalen wie jou in de gemeenteraad mag vertegenwoordigen. Zo heb je indirect invloed op wat de gemeente allemaal gaat doen of laten. In het NOS-filmpje krijg je dit allemaal keurig uitgelegd.


Terug naar overzicht