Je stemt toch niet landelijk als er lokale partijen bestaan?!

Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen politieke partijen mee. Dat kunnen puur lokale of regionale partijen zijn of afdelingen van landelijke. Landelijke partijen vertegenwoordigen in de landelijke politiek de mening van bevolkingsgroepen. Inkomensgroepen (bedeelden/minder bedeelden), Religieuze groepen (katholieken, protestanten, Islamisten etc.) of Ideologische groepen (democraten, republikeinen, groenen, liberalen, pacifisten etc.) Ze streven bepaalde politieke ideeën/idealen na.

In Den Haag stelt men politieke doelen en die maakt men wetgeving om die doelen dichterbij brengen of obstakels daarvoor, weg te nemen. Op lokaal niveau worden geen wetten gemaakt, maar worden wetten uitgevoerd of gehandhaafd. Gemeente(raden) hebben wel regelmatig de mogelijkheid heeft om personen, organisaties of bedrijven ontheffing of vrijstelling van bepaalde wetten te geven. Bijv. de Winkeltijdenwet is een landelijke wet, maar gemeenteraden kunnen winkels vrijstelling geven, waardoor ze bijv. toch op zon-/feestdagen of ’s nachts open mogen. Soortgelijk zijn er ook mogelijkheden voor gemeenten om vrijstellingen te verlenen voor thuisonderwijs, sollicitatieplicht, voor overtreding van bepaalde regels voor natuurbescherming. Kortom de landelijke politiek maakt wetten en de lokale politiek voert ze uit op een wijze die het beste past bij lokale situaties, die in het belang van de lokale gemeenschap zijn. Misschien wel hierom mogen alleen inwoners van de gemeente, zitting nemen in de gemeenteraad.

De gemeenteraad van West Maas & Waal wordt gevormd door mensen van landelijke en lokale politieke partijen. Als je uit gewoonte stemt, stem vaak landelijk. Of dat voor jou ook een verstandige keuze is, is de vraag? Als je bovenstaande hebt gelezen snap je waarom. Voor de lokale problematiek leveren landelijke standpunten geen zinvolle bijdrage. De meeste van die standpunten vallen buiten de invloedsfeer van de gemeenteraad. Waarom stem je VVD, CDA of SP als jouw liberale, christelijke of socialistische idealen niet via de gemeente kunnen worden verwezenlijkt? Wij, leden van Partij Beneden-Leeuwen stemmen landelijk ook divers. Daar heeft eenieder zijn/haar eigen redenen voor. Lokaal zijn we eensgezind. We gaan voor een Beneden-Leeuwen waarbinnen we lekker leven, eerlijke en passende zorg bieden en worden gesteund door een excellente gemeentelijke organisatie. Ongeacht of we een rood-, groen-, blauw- of paars-kabinet in Den Haag hebben.

Landelijke partijen in de lokale politiek hebben veelal een landelijk voorgekauwde politieke agenda. Vaak ook staan er standpunten in, die helemaal buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen. Het is jammer dat niet alle energie naar de gemeentelijke problematiek gaat. Lokale partijen hebben alle vrijheid om zelf een evenwichtig en krachtig politiek programma samen te stellen, volledig gericht op de gemeentelijke problematiek (Leefbaarheid en Maatschappelijke zorg). Bestuurskundig onderzoek heeft ook aangetoond dat de inwoners van gemeenten minder afstand voelen met vertegenwoordigers van lokale- dan van landelijke partijen. De leden van Partij Beneden-Leeuwen zijn jouw buren.

De kaders die de landelijke politiek bepalen, zorgen ervoor dat gemeenten feitelijk geen invloed hebben op landelijke onderwerpen als inkomens-/vermogenspolitiek, immigratie, pensioenen, arbeidsrecht etc. Gemeenteraden zijn dus a politiek op deze landelijke onderwerpen. Ook de lokale vertegenwoordigin-gen van de landelijke partijen vormen geen kanaal om landelijke kwesties op gemeenteniveau voor mekaar te krijgen.

Het pleidooi voor lokale partijen is sterker naarmate de gemeente kleiner is. Bij grotere gemeenten zie je ook minder lokale partijen en ook hun aandeel in raadszetels is kleiner. Misschien zijn de gemeentelijke problemen zo verschillend tussen grote en kleine gemeenten, maar misschien is het ook zo dat het een verklaring geeft voor hun zwakke bestuur, juist omdat dat vooral door landelijke partijen wordt ingevuld.

STEM LOKAAL in het STEMLOKAAL!

2017-12, Ronald OrlemansTerug naar overzicht