Overlijdensbericht

Kennisgeving

Met veel bewondering voor de wijze waarop hij zijn laatste strijd tegen het onvermijdelijke heeft gestreden, moeten wij in droevige stemming mededelen, dat op donderdagmorgen 13 februari op de leeftijd van 86 is overleden.

Johan van den Hurk

Oprichter van de Partij Beneden-Leeuwen Decennia lang was Johan actief in de gemeentepolitiek en zette zich daarbij sinds 1987 in voor de belangen van onze gemeente in het algemeen en voor het dorp Beneden-Leeuwen in het bijzonder. In 1997 richtte hij Partij Beneden-Leeuwen op en nam het voortouw om zijn visie en doelen te stellen en te realiseren. Hij wist zich daarbij gesteund door een aantal trouwe partijleden en een grote schare kiezers. Tot op hoge leeftijd bleef Johan actief als raadslid voor zijn partij en stond hij voor de dorpsbelangen, welke obstakels hij op zijn pad ook tegenkwam. Zijn gedrevenheid en doortastendheid waren kenmerkend en dienen voor onze raadsleden, bestuur en leden als groot voorbeeld, ook nu Johan vanwege zijn respectabele leeftijd al enkele jaren was teruggetrokken als politicus. Bij zijn afscheid als raadslid in 2014 is Johan benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij verliezen in Johan een stimulator die van grote betekenis is geweest voor wat onze partij nu is. Hij laat een sterke en gerespecteerde partij achter die wij met elkaar in zijn geest zullen voortzetten. Het is moeilijk om woorden van troost te vinden voor de familieleden en vrienden die achterblijven. Wij wensen zijn vrouw Addy, zijn kinderen en hun partners Edwin en Karin, Ingrid en Cees, Audrey en Dick en alle kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.

Terug naar overzicht