Wees voorzichtig met onze Zandstraat

SP en CDA menen met de Zandstraat een groot verkeersveiligheidsprobleem te zien. Ze beseffen kennelijk niet dat ze de wereld door een microscoop bekijken. Ze zien maar een heel klein stukje van de werkelijkheid en dat zien ze ook nog ontzettend uitvergroot. Een dergelijk wereldbeeld past niet bij goede politiek.

De Zandstraat is het winkelhart van Beneden-Leeuwen. Er is een variëteit aan winkels die samen alles bieden wat we nodig hebben. De winkels zijn makkelijk bereikbaar en je kunt er gratis en vaak voor de deur parkeren. Belangrijke waarden waardoor behoorlijk veel mensen, ook van buiten onze gemeente, naar Beneden-Leeuwen komen.

Voor de leefbaarheid is een winkelgebied belangrijk. Het brengt mensen bij elkaar. Het is een belangrijk sociaal knooppunt. Als de winkels wegtrekken, gaat dat knooppunt verloren. FD Partij Beneden-Leeuwen wil daarom** uiterst voorzichtig** zijn met maatregelen die het voortbestaan van onze winkels, en daarmee de leefbaarheid, in gevaar brengen. Integendeel, we willen er van alles aan doen om ons winkelhart te versterken.

De SP en het CDA willen eenrichtingsverkeer in de Zandstraat. In ieder geval een proef van drie of zes maanden. FD Partij Beneden-Leeuwen is het daar nadrukkelijk niet mee eens. Het is naar ons idee een onbezonnen actie, en wel hierom:

  1. We beperken de bereikbaarheid. Dat is nu juist een van de unieke waarden van ons koopcentrum.
  2. De situatie in de Zandstraat bestaat al 19 jaar in deze vorm. De wat smalle weg “dwingt” weggebruikers om rustig te rijden.
  3. Het onderzoek waarmee de SP schermt, is geen deskundig onderzoek. Een goed onderzoek vermeldt: de opdracht, de context voor het onderzoek, de werkwijze van onderzoek, een verantwoording over de uitvoering. Niets daarvan vind je terug in het gepubliceerde “kladje”. Het is niet meer dan de mening van een toevallige passant. Een verkeerskundige die ook nog even adviseert over de winkelbeleving. Is hij dan toevallig ook een retailspecialist?
  4. Het onderzoek is niet geschreven in naam/op papier van de werkgever van onderzoeker Jeroen Kuijpers, t.w. Goudappel-Coffeng. Dat onderstreept het amateurisme van dit SP-onderzoek.
  5. Het onderzoek zegt niets over de veiligheid van de nieuwe situatie.* Dus als er wel eenrichtingsverkeer zou zijn en wat dat zou betekenen voor de Zandstraat en alle andere straten die het retourverkeer te verwerken krijgen?*

Het is uiterst onverstandig om zo’n belangrijke ingreep in ons winkelhart te baseren op een “kladje”. In plaats daarvan, kijk gewoon om je heen, praat met mensen en constateer dat de Zandstraat een prima straat is met alle functies die ze vervult. Dat beeld is net zo goed, zo niet, beter, dan de mening van de zogenaamde SP-deskundige.

Er is géén verkeersveiligheidsprobleem in de Zandstraat! Laat het je dus ook niet aanpraten. Zeker kunnen aanpassingen stukken verbeteren, maar structureel is er niets mee mis!

Ronald OrlemansTerug naar overzicht