Climate of concern (Shell wist het al in 1991)!

Al bijna 30 jaar geleden toonde Shell al de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor ons wereldwijde klimaat. Toen al voorspelde Shell dat delen van de wereld onbewoonbaar zullen gaan worden en dat dit kan leiden tot massale volksverhuizingen; Klimaatmigratie. Kijk naar deze film, die er al was vóór de veel beroemdere film An inconvenient truth van All Gore.
Terug naar overzicht